درباره نویسنده

آموزش تخصصی و حرفه ای گیتار الکتریک در کلیه سبک ها در تهران.
توسط مدیر سایت:

09123218184

ایمان نخعی
banner

لیست مقالات


بازگشت به زیرمنوها

جلسه ششم - وزن خوانی و زمان بندی

نقطه : نقطه جلوی هر نت قرار گرفته و نصف ارزش زمانی نت را به ارزش زمانی نت می افزاید. مثلا : نت گرد 4 ضرب میباشد اگر نقطه ای جلوی آن قرار گیرد 2+4=6 ض...


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/07
تعداد آیتم: 13
تعداد عکس: 24
تعداد ویدئو: 0

جلسه هفتم - وزن خوانی و زمان بندی

سکوت ها : مانند نتها می مانند با این تفاوت که وقتی علامت سکوتی را دیدیم به تعداد ضرباتش باید صدا را خفه کرد.


no image
no image no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/07
تعداد آیتم: 9
تعداد عکس: 13
تعداد ویدئو: 0

جلسه پنجم - زمان بندی و وزن خوانی

زمان بندی و وزن خوانی : برای درک مفاهیم این بخش لطفا به بخش تئوری رفته و یا از یک کتاب خوب استفاده نمائید. آشنایی با اصطلاحات زیر : تمپو : Tempo : ...


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/06
تعداد آیتم: 7
تعداد عکس: 5
تعداد ویدئو: 0

جلسه چهارم - نت ها روی دسته گیتار

نتها روی دسته گیتار : یکی از موضوعات مهمی که هر گیتاریست باید آنرا یاد بگیرد نتهای روی دسته گیتار می باشد. نتهای دسته روی خطوط حامل :


no image
no image no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/05
تعداد آیتم: 7
تعداد عکس: 3
تعداد ویدئو: 0

جلسه دوم - نحوه خواندن تبلچر TABLATURE

سیستم تبلچر : TABLATURE METHOD تبلچر : ( TAB) سیستمی که نتهای روی دسته گیتار را به شماره فرت روی هر سیم تبدیل می کند. یادگیری این سیستم بسیار آسان...


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/04
تعداد آیتم: 6
تعداد عکس: 10
تعداد ویدئو: 0

جلسه سوم - تمرین های انگشت کذاری

تمرین های انگشت گذاری : این جلسه بسیار پر اهمیت است. این تمرین ها تمرین های بسیار مفیدی هستند که دست شما روی گیتار بتواند راه بیافتد. در اینجا چن...


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/05/04
تعداد آیتم: 6
تعداد عکس: 12
تعداد ویدئو: 0

جلسه اول-نحوه گرفتن گیتار و مضراب

جلسه اول : نحوه گرفتن گیتار و مضراب (pick) یکی از مهمترین موضوعات در گیتار الکتریک نحوه گرفتن آن می باشد. معمولا شکل گیتارها بسته به کارخانه سازنده ...no image

مشخصات
تاریخ: 1391/04/31
تعداد آیتم: 13
تعداد عکس: 18
تعداد ویدئو: 0

آناتومی گیتار الکتریک

قسمت های مختلف گیتار الکتریک :


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/04/10
تعداد آیتم: 18
تعداد عکس: 13
تعداد ویدئو: 0