درباره نویسنده

آموزش تخصصی و حرفه ای گیتار الکتریک در کلیه سبک ها در تهران.
توسط مدیر سایت:

09123218184

ایمان نخعی
banner

لیست مقالات


بازگشت به زیرمنوها

فرمول آکوردها

جدول زیر فرمول آکوردها را نشان میدهد. این فرمول بر اساس درجات گام نوشته شده است.


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1393/06/28
تعداد آیتم: 5
تعداد عکس: 11
تعداد ویدئو: 0

مقدمه ای بر مدولاسیون

یکی از غنی ترین منابع تنوع در موسیقی از طریق مدولاسیون - یعنی حرکت مابین گام ها - به دست می آید. وقتی که موسیقی مدوله میشود ، آکردیک گام را ترک کرده و...

مشخصات
تاریخ: 1392/02/18
تعداد آیتم: 5
تعداد عکس: 0
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Lydian Mode

مدهای کلیسایی مد لیدین Lydian Mode


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/20
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Mixolydian Mode

مدهای کلیسایی مد میکسولیدین Mixolydian Mode


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/20
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Aeolian Mode

حس این مد : غم ساده - سنگین - حس گام مینور -حالت بلوزی - صدای گرم در گام های راک و مد استاندارد برای سبک راک و بلوز.


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/20
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Locrian Mode

مدهای کلیسایی Locrian Mode


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/20
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Phrygian Mode

مدهای کلیسایی Phrygian Mode :


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/17
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Ionian Mode

مدهای کلیسایی Ionian Mode یا همان مد ماژور :


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/16
تعداد آیتم: 18
تعداد عکس: 20
تعداد ویدئو: 0

مدهای کلیسایی Dorian Mode

مدهای کلیسایی Dorian Mode :


no image
no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/16
تعداد آیتم: 17
تعداد عکس: 19
تعداد ویدئو: 0

مقدمه ای بر مدهای کلیسایی

بخشی از کیفیت آسمانی سرود گرگوریایی از گام های نا متعارف به کار رفته در آن سرچشمه می گیرد . این گام ها " مد های کلیسایی " نامیده می شوند . این مد ها م...


no image


مشخصات
تاریخ: 1391/12/10
تعداد آیتم: 11
تعداد عکس: 10
تعداد ویدئو: 0

تکنیک سویپ Sweep Picking

ای تکنیک یکی از زیباترین تکنیکهای گیتار میباشد که در آن نتهای آرپژ را به صورت خیلی سریع اجرا میکنیم و تقریبا مضراب را روی سیم ها میکشیم . برای مسلط شد...no image

مشخصات
تاریخ: 1391/12/09
تعداد آیتم: 10
تعداد عکس: 15
تعداد ویدئو: 0

Economy Picking

یکی از تکنیک های نوازندگی در گیتار برای گیتاریستی که از پیک استفاده می کند ،می باشد .این تکنیک در دهه 50 توسط جز کاران استفاده میشد. Frank Gambale کسی...


no image
no image no image no image

مشخصات
تاریخ: 1391/08/22
تعداد آیتم: 4
تعداد عکس: 10
تعداد ویدئو: 0