درباره نویسنده

آموزش تخصصی و حرفه ای گیتار الکتریک در کلیه سبک ها در تهران.
توسط مدیر سایت:

09123218184

ایمان نخعی
banner
قبلی >> << بعدی


مقدمه ای بر مدولاسیون - 1392/02/18


یکی از غنی ترین منابع تنوع در موسیقی از طریق مدولاسیون - یعنی حرکت مابین گام ها - به دست می آید. وقتی که موسیقی مدوله میشود ، آکردیک گام را ترک کرده و بر روی آکرد دیگر ، تمرکز میابد و در حالی نتهای اساسی گام پیشین را ترک میکند، با نتهای دیگری از گام جدید انطباق میابد. این انتقال می تواند به تدریج گام اصلی اش را ترک کند و در گامی همسایه که با آن دارای نتهای مشترکی است، ادامه یابد و یا قبل از اینکه در نهایت به نقطه آغازین حرکتش باز گردد، سریعا از طریق گروهی از آکردهای گامی ، که در ارتباط دوری با آن است پیش رود.مدولاسون ها می توانند به طور غیر محسوس صورت گیرند و یا به طور ناگهانی و مشخص باشند.مدولاسیونهای آرام و ملایم اغلب از پیش نشان میدهند که تغغیر گامی صورت خواهد پذیرفت. برای تدارک مدولاسیون، ملودی یا هارمونی گام جدید مورد نظر را با جذب نت محسوس آن، یک یا چند میزان جلوتر از آکرد یا نت بعدی آن می سنجند.در موارد دیگر آنها میتوانند به طور غیر منتظره ای جانشین نت محسوس شوند و در مرکز گام جدید بر روی آن به حرکت درآیند.به طور کلی مدولاسیون، میدان ملودی و هارمونی یک قطعه را گسترده میکند و حالات متضادی ارائه میدهد.ما بین آکردهایی که دست یابی به گام جدید را سهل می کنند، هفتم نمایان از اهمیت خاصی برخوردار می باشدوهفتم نمایان در حالی که خبر از خروج گام قبلی را میدهد با ارائه نت محسوس و نمایان، با معرفی کادانس کامل اشاره به گام بعدی میکند.گام های همسایههر گامی با گروهی از گام های دیگر در ارتباط است.مدولاسیونها در هارمونی استاندارد،به خصوص در قطعات ساده، بین گام های همسایه واقع میشود. آن دسته از گام هایی که با گام اصلی، یک دیز،یک بمل و یا یک بکار تفاوت دارند، گام های همسایه نامیده میشوند.گام اصلی که نقطه شروع موسیقی است، معمولا نقطه انتهای آهنگ نیز میباشد.تغییرات گام که بین این نقاط رخ میدهند، تغییرات گذر یا انتقالی هستند.