درباره نویسنده

آموزش تخصصی و حرفه ای گیتار الکتریک در کلیه سبک ها در تهران.
توسط مدیر سایت:

09123218184

ایمان نخعی
banner
قبلی >> << بعدی


اشکالات رایج در ضبط صدا - 1391/12/07


گذشته از صدابرداری نادرست، اشکالات دیگری که در صداهای ضبط شده رایج است از این قرارند:1. نویز: صدای ویز ویز در صداهای ضبط شده زیاد شنیده می شود. علّت آن هم عمدتاً اتّصال نا صحیح سیم دستگاه به ضبط است. سعی کنید از سیم سالم و استاندارد، و فیشهای نو و دست نخورده استفاده کنید و در حدّ امکان وسائط را کم کنید. برخی از برق کش ها را دیده ام که سیم شیلد را برعکس وصل می کنند و مثبت و منفی آن را اصلاً ملاحظه نمی کنند.2. دیستور: اگر صدا با حجم بالا ضبط شده باشد، بسته به وسیله ضبط شما دیستور خواهد کرد، مگر اینکه کامپریسور داشته باشد و صدا را به صورت خودکار تعدیل کند.صدایی که با دیستور ضبط شده باشد قابل تعمیر نیست، بنا بر این صدارا کم کنید که اگر کم باشد زیاد کردن آن کاری ندارد، اما اگر زیاد باشد و به دیستور بیفتد جبران نخواهد شد.3. ضبط صدا با اکوی زیاد: اکویی که برای یک مجلس نیاز است، با اکوی مجاز برای ضبط صدا متفاوت است.4. صدای دور: صدای دور و پر همهمه مناسب برای ضبط صدا نیست. صدا را همیشه از نزدیک ضبط کنید، به گونه ای که گیرنده صدای ضبط، نزدیک منبع اصلی صدا باشد.هیچکدام از اشکالات بالا بعد از ضبط قابل جبران نیستند، بنا بر این احتیاطاً صدا را کمی با صدای کم و با اکوی کم ضبط کنید.