درباره نویسنده

آموزش تخصصی و حرفه ای گیتار الکتریک در کلیه سبک ها در تهران.
توسط مدیر سایت:

09123218184

ایمان نخعی
banner
قبلی >> << بعدی


مدهای کلیسایی Aeolian Mode - 1391/12/20


مدهای کلیسایی مد آئولین Aeolian Mode یا همان گام مینور :

no image


حس این مد : غم ساده - سنگین - حس گام مینور -حالت بلوزی - صدای گرم در گام های راک و مد استاندارد برای سبک راک و بلوز.

no image


آئولین مد یا همان گام مینور طبیعی است که ششمین مد از مدهای هفتگانه موسیقی است. نت های این مد دقیقا با گام مینور طبیعی یکی است. این مد روی درجه ششم گام ماژور قرار میگیرد.

no image


فرمول فاصله ای آن به شکل :

no image


الگوهای زیر را برای این مد روی دسته گیتار به خاطر بسپارید .

no image
no image
no image


C Aeolian Mode

no image


C# Aeolian Mode

no image


D Aeolian Mode

no image


Eb Aeolian Mode

no image


E Aeolian Mode

no image


F Aeolian Mode

no image


F# Aeolian Mode

no image


G Aeolian Mode

no image


G# Aeolian Mode

no image


A Aeolian Mode

no image


Bb Aeolian Mode

no image


B Aeolian Mode

no image